Vad är meditation?

Updated

Sri-Chinmoy-in-meditation-290x300Sri Chinmoy skriver-
”Meditation är en gudomlig gåva. Meditation förenklar vårt yttre liv och skänker energi till vårt inre liv. Meditation ger oss ett naturligt och spontant liv.”

Meditation är konsten att i stillhet gå inom sig själv – att stilla tankarna och sinnet och upptäcka sin egen obegränsade existens. Att gå bortom tvivel, rädslor, oro genom att utforska en djupare källa till inre frid, stillhet och visdom. Meditation leder inte bara till helt nya inre upplevelser utan hjälper oss att uppleva det vardagliga livet som mer harmoniskt och tillfredställande.

Sri Chinmoy fortsätter:
”Vad vi egentligen gör, när vi mediterar, är att gå in i ett fritt, lungt, stilla och tyst sinne. Vi går djupt inom oss och närmar oss vår sanna existens, som är vår själ.”

”Meditation är något vidsträckt och väldigt som slutligen breder ut sig i oändligheten. När vi mediterar, kastar vi oss ut i en väldig expansion, ut i ett oändligt hav av frid, eller vi välkommnar det oändliga in i oss själva. Meditation expanderar. Meditation växer och utvidgar sig ständigt mot frid, ljus och glädje. När vi mediterar, ser, känner och växer vi gradvis in i ett helt universum av ljus.”

More Resources on Meditation